5 augustus 2018

Kraansvlak draagt bij aan behoud wisent in Europa

Dit jaar zijn vier wisentkalfjes geboren in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De kudde bestaat nu uit 26 wisenten. In totaal zijn er in het wisentproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling de afgelopen tien jaar 33 kalfjes geboren. De kudde in het Kraansvlak levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de toename van deze nog altijd bedreigde diersoort.

De wisent, ook bekend als Europese bizon en verwant aan de Amerikaanse bizon, was 100 jaar geleden uitgestorven in het wild. Dankzij veel inspanningen kon de diersoort in de jaren vijftig terugkeren in de Europese natuur. De wisent staat nog steeds aangemerkt als bedreigde diersoort op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hoewel het aantal wisenten de laatste jaren gestaag toeneemt, is er nog veel nodig om de soort uit de gevarenzone te krijgen. Vanaf de start van het wisentproject in het Kraansvlak in 2007 draagt het project hieraan bij door onderzoek te doen en zo meer te leren over de ecologie van de wisent. Daarnaast zijn er wisenten uit het Kraansvlak naar andere, startende wisentgebieden in Nederland en Spanje verhuisd. Goed voor behoud van de wisent en goed voor de natuur in deze gebieden.

Kudde wisenten Kraansvlak, foto: Ruud Maaskant

Het afkalfseizoen in het Kraansvlak start doorgaans begin mei en loopt door tot begin juli. Dit komt overeen met wat er bekend is van wisenten uit gebieden zoals Bialowieza in Polen. Ook dit jaar zijn de kalfjes kort na elkaar geboren, binnen een maand, na een draagtijd van ongeveer negen maanden. Een wisentkalf volgt de moeder op de voet, zeker de eerste week blijven ze erg dichtbij elkaar. De moeders zijn zorgzaam en alert. Wisentkalfjes worden niet verstopt achtergelaten zoals bijvoorbeeld reeën wel doen.

Kalfjes wegen bij de geboorte ongeveer 25 kilogram, maar nemen snel in gewicht toe. Na zes maanden weegt een kalf rond de 100 kilogram. Nadat wisentkalfjes iets ouder zijn vertonen ze regelmatig spelend gedrag, en ze groeien samen op in de kudde. Kalveren drinken enkele maanden bij hun moeders maar beginnen al binnen een paar weken met het eten van vegetatie.

Van de kudde wisenten zullen er de komende jaren opnieuw dieren gaan verhuizen naar andere gebieden. Wanneer dit gaat gebeuren en waar de dieren naar toe gaan, is nu nog niet bekend.

Vanaf 1 september is het Wisentenpad in het Kraansvlak weer geopend. Dit gemarkeerde wandelpad blijft open tot maart. Vanaf het pad is er een goede kans om de wisenten en andere dieren zoals de koniks te zien in het natuurgebied. Meer informatie is hier te vinden.

Foto's

Kalfjes wisent Kraansvlak, foto: Ruud Maaskant