24 januari 2019

Wisentenpad weer open

Het Wisentenpad is de afgelopen weken voor publiek gesloten geweest. Deze buitengewone beslissing werd vooral genomen omdat het aantal bezoekers dat het pad verliet en op zoek ging naar de wisentkudde toenam. Een paar weken geleden werden enkele wisenten verplaatst naar natuurgebieden in Spanje. Deze extra gebeurtenis speelde ook een rol bij het gesloten houden van het voetpad, zodat de dieren tijdens dit proces niet werden verstoord door mensen die de gebruiksregels niet naleven. Lees meer over de translocatie op https://www.wisenten.nl/nl/nieuws/2018/wisenten-kraansvlak-zorgen-voor-v...

Foto's

Ingang Wisentenpad