17 april 2013

Oudste wisentdame overleden

Begin deze week is de oudste koe van de wisentkudde overleden. Ze werd al enige tijd extra in de gaten gehouden vanwege een verminderde conditie vergeleken met de rest van de kudde. Haar vetreserves waren afgenomen, maar dat is normaal tijdens een lange winterperiode. Verder waren er geen uiterlijke kenmerken zichtbaar dat het dier het te zwaar had. De dag dat de overleden wisentkoe is gevonden, is sectie verricht door de bij het project betrokken dierenarts. Wij hopen dat onderzoek naar de monsters die zijn afgenomen inzicht geven in de reden van het sterven. Wat direct duidelijk werd tijdens de sectie is dat zij niet aan ondervoeding is gestorven. Dit bleek onder andere aan de magen die vol waren met goed verterend voedsel.

De wisentkoe heeft de respectabele leeftijd van veertien jaar bereikt en heeft in het Kraansvlak maar liefst drie dochters en een zoon achtergelaten. De drie jongste hiervan zijn in het Kraansvlak geboren en daarmee zijn het officieel Nederlandse wisenten.

Foto's

Wisentkalf met moeder. Foto: Esther Rodriguez