21 november 2014

Eerste Wisentseminar krijgt vervolg

PWN organiseerde op dinsdag 18 november een wisentseminar voor collega-natuurbeheerders onder de titel 'Wisenten in de Nederlandse natuur: een seminar over ervaringen en toekomstperspectieven'. Hierbij waren vertegenwoordigers van diverse mogelijk toekomstige wisentgebieden aanwezig.

Het hoofddoel was om andere beheerders enthousiast te krijgen en daardoor niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk aan meer ruimte voor de wisent in de Nederlandse natuur te werken. Er werd veel informatie gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Van alle potentiele gebieden werd een actuele stand van zaken gegeven en bekeken welke uitdagingen er liggen.

De aanwezigen zijn unaniem positief en zien kansen. Ze spraken hun waardering uit voor onze wisentpilot in het Kraansvlak. Dit is hét grote voorbeeld voor toekomstige projecten elders in Nederland.

Na een veldexcursie (waar de wisenten zich van hun beste kant lieten zien) is besloten tot de oprichting van een Wisentennetwerk: een uitwisselings- en samenwerkingsverband van wisenthouders in natuurgebieden. Periodiek zal er een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd waar nieuws en onderzoeksresultaten kunnen worden gedeeld.

Foto's

Bisonseminar. Photo: Esther Rodriguez