29 januari 2016

Wisentposities tijdelijk niet zichtbaar

Sinds de start van het wisentproject in het Kraansvlak in 2007 worden de wisenten intensief bestudeerd. Het opdoen van kennis is een van de belangrijke doelen van het project. Naast toezicht op de dieren door beheerders, wordt daarom volop onderzoek uitgevoerd door wetenschappers en studenten. Hiervoor zijn wisenten met een GPS-halsbandzender uitgerust zodat inzichtelijk wordt hoe ze gebruikmaken van het gebied. Waar de dieren zich bevinden is ook te zien voor publiek. De actuele posities van de dieren zijn tijdelijk niet beschikbaar, omdat we helaas merken dat mensen hiermee naar de dieren op zoek gaan.

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is een bedreigde diersoort en ondanks veel onderzoek naar de ecologie van het dier en effect op de vegetatie en samengaan met andere diersoorten is er nog veel wat niet bekend is. Een belangrijk doel van het Kraansvlakproject is om meer inzicht op te doen over het beheer en de ecologie van wisenten die onder natuurlijke omstandigheden leven. Een van de manieren om de dieren en hun gedrag in kaart te brengen, is kijken naar hoe de dieren gebruikmaken van het gebied. Daarvoor zijn wisenten uitgerust met een GPS-halsbandzender.

De zender geeft de posities van de dieren door en dat wordt gekoppeld aan de vegetatiegegevens van het gebied. Ruim 8 jaar na de start van het project heeft dit al een schat aan informatie opgeleverd. Zo zien we dat de wisenten vooral veel gebuik maken van delen met veel struweel en grassen, en dat zij minder vaak in bos te vinden zijn. De informatie die in het Kraansvlak opgedaan wordt, geeft zo nieuwe inzichten die ook internationaal gedeeld worden met andere wisentgebieden.

Daarnaast zijn de posities van de GPS-zenders van belang voor beheerders en onderzoekers om de dieren in het veld te vinden. Met een afwisselend gebied van ruim 300 hectare vol valleien en duintoppen blijkt het niet altijd gemakkelijk een kudde wisenten te vinden die met hun vacht prachtig opgaat in de omgeving. Ook buiten onderzoek zijn de gegevens goud waard. Zo gebruiken de boswachters de GPS-gegevens tijdens publieksexcursies om een grotere kans te hebben de dieren te vinden.

Om publiek daarbuiten meer kans te geven de wisenten te zien, worden de posities op onze website www.wisenten.nl getoond. Zo kunnen wandelaars in de omgeving zelf inschatten of een bezoek aan het uitkijkpunt over het wisentgebied, of juist vanaf een van de paden buiten het wisentgebied de meeste kans geeft de wisenten te spotten. Mede om deze kans te vergroten, is sinds november 2012 het Wisentenpad ieder winterhalfjaar geopend. Dit wandelpad ligt in het westelijk deel van het wisentengebied. Publiek is van harte welkom om van het pad gebruik te maken. Er gelden echter wel een aantal bezoekersregels die op deze website en bij de ingangen van het pad duidelijk zijn aangegeven. Ook zijn geregeld vrijwilligers ter plaatse om bezoekers verder te informeren over de dieren en het project.

Het Kraansvlak is van oudsherre afgesloten voor publiek en geldt als rustgebied voor flora en fauna. Het openstellen van het Wisentenpad biedt de mogelijkheid een deel van het gebied op eigen gelegenheid te bezoeken. Inmiddels hebben al duizenden wandelaars hier gebruik van gemaakt. De wisenten laten zich ook geregeld zien in de buurt van het pad, wat zorgt voor prachtige plaatjes.

Tot onze spijt merken wij dat een aanzienlijk aantal mensen, ondanks de aangegeven bezoekersregels, toch van het pad af gaat om de dieren te zoeken. Dit verstoort de aanwezige flora en fauna; bovendien heeft dit een negatief effect op onderzoek en monitoring. Helaas hebben wij hierdoor moeten besluiten de posities van de wisenten tijdelijk van onze website te halen. We gaan ervan uit dat de posities op korte termijn weer beschikbaar zijn, en vragen u dan voor uw begrip en medewerking om de bezoekersregels in acht te nemen.

Zoals ieder jaar is het Wisentenpad tot en met 1 maart a.s. open voor publiek. Hierna wordt dit tijdelijk gesloten in verband met het vogelbroedseizoen. Wij wensen u tot die tijd een fijne wandeling over het Wisentenpad!

Foto's

Bison at the Bison Trail. Photo: Ruud Maaskant