31 januari 2018

WISENTPOSITIES OFFLINE VANWEGE BEZOEKERS DIE RICHTLIJNEN NEGEREN

Helaas kregen we de afgelopen weken steeds vaker meldingen over bezoekers die off-trail op zoek gingen naar de wisentkudde in Kraansvlak. Het Kraansvlak is decennia geleden al aangewezen als rustgebied voor flora en fauna en struinen is hier van oudsher dus niet toegestaan. Zie ook https://www.wisenten.nl/nl/zelf-op-pad.

In de afgelopen weken hebben we herhaaldelijk aangegeven dat bezoekers zich respectvol moeten gedragen tegenover de natuur en de richtlijnen voor dit gebied dienen te volgen. Vanaf nu tot nieuwe kennisgeving zullen de GPS-posities van de wisentkudde niet meer zichtbaar zijn op deze website. Het is spijtig om deze informatie -die door veel bezoekers op een verantwoordelijke en respectvolle manier wordt gebruikt- te moeten verwijderen; onze excuses aan hen. We moeten echter deze actie ondernemen om de natuurlijke waarden van dit unieke duingebied te beschermen en te behouden.

Het Wisentenpad biedt een prachtige wandeling van 3 km door de beschermde kustduinen van Zuid-Kennemerland. In dit gebied leeft een unieke verzameling grote herbivoren: wisenten (Europese bizons), runderen en paarden. Daarnaast kunnen ook andere wilde dieren worden gespot, zoals damherten, reeën, konijnen, vossen,...

De vanaf 2012 bij het wisentenproject betrokken vrijwilligers zijn met grote regelmaat bij het opengestelde pad aanwezig om desgevraagd of -gewenst extra informatie te verstrekken aan wandelaars en bezoekers. Informatie die ook te vinden is op de borden bij de ingangen van het Wisentenpad en op deze website. Daarnaast wordt, net als in andere gebieden die door PWN worden beheerd, in het Kraansvlak toezicht gehouden door boswachters en wordt er door hen, indien noodzakelijk, gehandhaafd. Bij overtreding worden boetes uitgeschreven. Ondanks al deze informatie en inzet kunnen wij helaas op dit moment niet anders dan deze impopulaire actie uitvoeren. Wij betreuren dit ten zeerste.

Regelmatig worden in het Kraansvlak begeleide wandelexcursies en fotosafari’s georganiseerd. Tijdens deze evenementen gaat u met een PWN-boswachter op zoek naar de kudde wisenten en vertelt de boswachter u alles over het project en de flora en fauna in het gebied. Meer informatie over excursies staat vermeld op de activiteitenkalender. Nieuwe data voor wisent-excursies worden binnenkort gepland.

Foto's

Wisent op Wisentenpad